DỰ ÁN D ONE SÀI GÒN

Vị trí: Mặt tiền Phan Văn Trị, Gò Vấp. 
Giá: giá dự kiến 40 triệu/m 

Diện Tích: 
35 – 42 m2. 

Chủ Đầu Tư:
DHA

DỰ ÁN D ONE SÀI GÒN

Vị trí: Mặt tiền Phan Văn Trị, Gò Vấp. 
Giá: giá dự kiến 40 triệu/m 

Diện Tích: 
35 – 42 m2. 

Chủ Đầu Tư:
DHA

DỰ ÁN D ONE SÀI GÒN

Vị trí: Mặt tiền Phan Văn Trị, Gò Vấp. 
Giá: giá dự kiến 40 triệu/m 

Diện Tích: 
35 – 42 m2. 

Chủ Đầu Tư:
DHA

CENTRAL OFFICTEL PHÚ NHUẬN

Vị trí: 48 Bùi Văn Thêm, Phú Nhuận
Giá: giá dự kiến 40 triệu/m 
Diện Tích: 35 – 42 m2. Chủ Đầu Tư: DHA

ISLAND RIVERSIDE

Vị trí: Ngô Chí Quốc, Bình Dương
Giá: giá dự kiến 27 triệu/m 
Diện Tích: 75-120 m2. 
Chủ Đầu Tư: 

ISLAND RIVERSIDE

Vị trí: Ngô Chí Quốc, Bình Dương
Giá: giá dự kiến 27 triệu/m 
Diện Tích: 75-120 m2. 
Chủ Đầu Tư: